Via deze site worden boeken uit de eigen boekenkast aangeboden. Er is literatuur, maar de nadruk ligt op non-fictie, geschiedenis en fotoboek uit de periode vanaf 1960. Internetbooks biedt boeken aan onder de volgende algemene leveringsvoorwaarden.

U bestelt boeken via een e-mail naar shop@internetbooks.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging per e-mail met alle gegevens. Internetbooks vraagt betaling vooraf per bankovermaking of via PayPal.

Boeken zijn compleet en verkeren in normale tweedehands staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een stempel, lichte verkleuring, of een naam op het schutblad, worden niet altijd vermeld. De prijzen op de website zijn exclusief porto. PostNL portokosten worden in rekening gebracht. Bij meer boeken, kan de verzending gecombineerd worden.

Internetbooks streeft ernaar te verzenden op de dag dat de overmaking is ontvangen, maar garandeert niet dat een boek op een specifieke dag wordt bezorgd. Wij verzenden de boeken goed verpakt. Voor verpakking worden geen kosten gerekend. Wij garanderen dat wij alle bestellingen aanleveren aan PostNL of een andere besteller, maar sluiten de verantwoordelijkheid voor het verzendrisico uit. Bestellingen zijn ook op afspraak af te halen in Driebergen.

Als de kwaliteit van het boek sterk afwijkt van de beschrijving op de site en/of in de retour-mail, kan de besteller dit binnen 5 dagen per e-mail melden en daarna het boek retourneren en ontvangt de besteller de kosten retour. Alle aanbiedingen van Internetbooks zijn vrijblijvend. Het kan voorkomen dat een boek eerder werd besteld en de site nog niet kon worden geactualiseerd. Een aanbod op de site kan tot 2 dagen na ontvangst van een bestelling worden herroepen.

Aan deze site wordt grote zorg besteed. Wij kunnen echter niet garanderen dat de site altijd naar wens werkt, en kunnen niet garanderen dat boekinformatie altijd compleet is, en/of de algemene informatie altijd up to date is.

De aansprakelijkheid van Internetbooks wegens toerekenbare tekortkoming in enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen is uitgesloten.

Alle rechten op de webapplicatie behoren toe aan internetbooks.nl De rechten op alle afgebeelde omslagen behoren toe aan de oorspronkelijke copyright houders. Boekomslagen worden slechts afgebeeld ter informatie. Wij respecteren rechten van derden. Bent u van mening dat wij rechten van derden overtreden, neemt u dan svp contact op.

Wij respecteren de privacy van bestellers en gebruiken naam en adresgegevens alleen om items te verzenden. Bestelgegevens worden op geen enkele manier aan derden verstrekt.

Het is mogelijk dat Internetbooks ook boeken aanbiedt via landelijke aanbieders zoals boekwinkeltjes.nl

Veel leesplezier gewenst!


Leveringsvoorwaarden          

© 2005-2024 Internetbooks